Root và recovery Sky A890

Thời gian đăng: 22-11-2014 14:14 | 7448 lượt xemIn bản tin

Tổng hợp root và recovery cho Sky A890

 

sky a890

 

 

Thấy anh em đi tìm root và recovery Sky A890 cho em nó khá nhọc nên mình làm bài tổng hợp lại để đỡ mệt đi tìm.

 

1, Android 4.2.2

- Sky A890L: root, recovery

 

- Sky A890K: root , recovery  ( Pass download recovery: cvlg )

 

- Sky A890S: root, recovery   ( Pass root: hael, Pass recovery: m7x3 )

 

2, Android 4.4.2

 

Đối với Android 4.4.2 root dàng chung cho cả 3 bản: root Sky A890 4.4.2

- Sky A890L: reocvery

 

- Sky A890K: recovery

 

- Sky A890S: recovery

 

Bình luận